Velkommen til TC og YS renn på Grong sparebank skistadion, Bjørgan skianlegg 21.desember 2019

Resultatlister er nå lagt ut.

Vi takker alle for en fin dag på Bjørgan Skianlegg og ønsker alle en God Jul og Godt Nyttår

Parkering kr 60,- betales med Vipps til Bjørgan Skianlegg 511017 eller kontant. Kan også betales i kortautomat på plassen.

Øvelse Normal
Klasser J/G 10 år og yngre nybegynner J/G 11 år J/G 11-12 år nybegynner J/G 12, 13,14,15,16 år K/M 17,18,19, 20-22år K/M Senior    
Anlegg Arrangør stiller med anlegg (KG-Larsen). Egne anlegg tillates ikke. Anleggene vil stå fremme ved innskyting.
Innskyting Fra kl. 10.00-11.00 Lagvis innskyting. Skivefordeling bekjentgjøres på våre nettsider. Følg med på vår hjemmeside: www.sssl.no
Start Kl. 11.15 Følg med på vår hjemmeside: www.sssl.no
Påmelding   Påmelding innen TIRSDAG 17.12.19 kl. 23:59   Etterpåmelding er mulig fram til TORSDAG 19.12.19 kl. 23.59   Påmeldte etter påmeldingsfristen regnes som etteranmeldte og skal betale dobbel startkontingent.  Dersom noen bruker samme våpen: Send en e-post til sanna_solb@hotmail.com   Kontaktperson påmelding; Lars Holmberg lars@skartnes.net
Startkontingent og betaling Senior        kr. 150 17-21 år     kr. 130 13-16 år     kr. 110 10-12 år     kr. 100 Startkontingent blir etter- fakturert via EQ-Timing.            
Lisens Det vil bli utført lisenskontroll. Lagene er selv ansvarlige for at påmeldte løpere har gyldig lisens.
Startnummer Lagvis henting på rennkontoret senest en time før start. Ikke innleverte startnummer faktureres lagene med kr.500.-
Sikkerhet Våpen skal bæres i våpenfutteral til og fra standplass. Ingen får hente våpen selv fra våpenstativ under konkurransen. Våpen leveres ut av arrangør, som foretar visitasjon/tømming av magasin.
Løypekart og løypelengder Løypelengder og løypekart legges ut på våre nettsider før rennet. www.sssl.no
Arena Grong sparebank skistadion ligger i Grong kommune like ved E6. Ta av på Bjørgan, samme avkjøring som fv. 74 til Lierne. Følg skilting.
Rennkontor På stadion. Åpent fra kl. 09.00
Premiering Full premiering i klassene 16 år og yngre, 1/2 i klassen 17 og 1/3 i klassene 18år og eldre
Kiosk Enkel kiosksalg
Emit tidtaking/ brikkeleie Vi benytter Emit tidtakingssystem. Alle løpere som fyller 13år i løpet av sesongen skal benytte egen emit-brikke. Det kan leies brikke, 50 kr pr renn. For løpere 12 år eller yngre er leie kr.25  pr renn. Dersom brikke ikke innleveres faktureres løpers klubb kr.700.-
Informasjon Informasjon vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside fortløpende. Eventuelle endringer bekjentgjøres på våre nettsider. Hjemmeside: www.sssl.no Parkeringsavgift betales kontant eller via VIPPS: kr.60.-
Resultatlister Offisielle resultatlister vil bli lagt ut på våre hjemmesider etter løpet. Hjemmeside: www.sssl.no
Rennleder Sanna Solbakken, mob:92 68 99 98 sanna_solb@hotmail.com
Rennjury Består av TD, rennleder og standplassjef

 Løpere, publikum og gjester ønskes velkommen til

et trivelig skiskytterarrangement på:

Grong Sparebank skistadion, Bjørgan skianlegg, Snåsa skiskytterlag

Lm midt 2019

Vi har gleden av å invitere til landsdelsmesterskap 9-10 Februar 2019

 

Endring i tidsplan for LM-Midt lørdag og søndag.

Vi har i samråd med TD valgt å ikke dele opp arrangementet i to grupper, som forespeilet i invitasjon. Det betyr at det vil bli en innskyting. Tidspunkt for innskyting endres til kl 10:00 – 11:00 for alle klasser. Første start blir kl 11:15. Dette gjelder både lørdag og søndag. Ber om at dette bekjentgjøres i egen klubb.

Se egen toppmeny for invitasjon og flere detaljer.Det er pr i dag 5/2 meldt fint vintervær rundt -5 og lite vind. Vi har stort restauranttelt på stadion med god varme.

NB!  Det vil bli utført avtrekkskontroll på alle våpen.

Løypelengder er lagt ut

Innskytingsplan er lagt ut

Informasjon Nyttårsrenn 1. Januar

Startrekkefølge:

Klasse 4+5 kl. 15.00

Klasse 1 kl. 15.30

Klasse 2 kl. 15.50

Klasse 3 kl. 16.10

Startfelt stilles opp etter startnummer.

Startliste

 

Skiver under konkurranse:                            

 For klassene 1 til og med 3 vil lagene/klubbene få tildelt skiver, hvor deres løpere skyter gjennom hele konkurransen. Skivene er de samme som på innskyting. Lagene er selv ansvarlige for at våpen ligger fremme og at skiven er klar når utøver kommer.

innskyting nyttårsrenn

Vi har mannskap som taster inn skyteresultater. Hver taster har ansvar for fem skiver. Viktig at lagene kommuniserer med taster før de trekker opp etter skying.

 

Klasse 1 har stor blink, klasse 2-3 har liten. Valgfritt av utøver om man skyter med anlegg eller reim.

 

For klasse 4 og 5 er det valgfrie skiver. Mannskap fra arrangør vil trekke opp etter endt skyting.

Løypekart_0,7km

Løypekart_1,0km

Løypekart_1,3km

Løypekart_2,0km

Resultater:

Resultatliste nyttårsrenn 2018

 

Invitasjon til nyttårsrenn – forenklet.

 Innskyting kl. 14:00-14:45

Start kl. 15:00

Påmelding innen 29/12

Grong Sparebank skistadion, Bjørgan skianlegg.

Snåsa skiskytterlag ønsker velkommen!

Invitasjon Nyttårsrenn

 

 

Årsmøte

ÅRSMØTE I SNÅSA SKISKYTTERLAG
25. APRIL 2017 KL. 19.00 PÅ BERGKOLLEN

Frist for innsending av saker er 17. April og sendes til leder, Sanna Solbakken mail: sanna_solb@hotmail.com

Vanlige årsmøtesaker.

Servering.

Styret
Snåsa skiskytterlag

Velkommen til Klubbmesterskap

Klubbmesterskapet er avlyst i dag grunnet dårlige forhold på Bjørgan.

 

Søndag 26/3-17 arrangeres årets klubbmesterskap på Bjørgan skianlegg.

Innskyting Kl. 11:00

Start Kl. 12:00

Det blir samme opplegg som i fjor.

Øvelser er vanlig sprint med individuell start for nybegynnere.

 

Supersprint med fellesstart for klasse 11år og oppover.

Fra klasse 13år og opp kan inntil 6 ekstraskudd benyttes men maks 2 pr serie.

Kort strafferunde på alle

Løypelengder-klubbmesterskap

Det blir også i år egen miljøklasse.

Påmelding på Eqtiming innen Fredag 24/3

Kr. 100,- inkludert merkeskyting betales på Bjørgan før start.

 

 

Snåsa Skiskytterlag ønsker velkommen til: Kretsmesterskap i skiskyting på Bjørgan Skianlegg Grong Sparebank skistadion 14-15 januar

Resultatlister er lagt ut.

Startlister er lagt ut.

Legg merke til at juniorklassene starter først siden man ønsker at de deltar på lokale renn (som forbilder for de yngre) og at de som regel må gå til slutt når de fleste har reist hjem.

Løypelengder og innskytingsplan er lagt ut.

Se egen meny for detaljer.