Velkommen til renn 5. juledag

5 Juledag prøver vi å arrangere et testrenn sprint på Bjørgan. Innskyting kl. 12:00 og start Kl. 13:00

Rennet er åpent for alle klasser, og vi ser gjerne at deltakere fra andre klubber også melder seg på.

Vi ønsker primært å teste tidtakerfunksjoner osv.slik at det ikke legges opp til fullt mannskap på standplass. Foreldre må hjelpe til med fremlegging av våpen og trekke opp skiver.

Rennet er lagt ut på EQ-timing med påmeldingsfrist 28/12.

Det er ingen startkontigent eller premiering.

Det er meldt litt snø fra Fredag, så vi satser på at dette lar seg gjennomføre. Følg med her på hjemmesiden eller Facebook

 

Det er stengt for kommentarer.