Bjørgan skianlegg

Grong IL og Snåsa skiskytterlag bygger et regionalt anlegg for langrenn og skiskyting på Bjørgan. Det er fem delanlegg som er ferdigstilt: løypetrase og parkering (kr. 8,3 mill.), skiskytteranlegget (3,0 mill kr), lys (3,7 mill), skistadion (3,0 mill kr) og snøproduksjonsanlegg (3,5 mill kr). Totalt 22 mill kr. Videre jobbes det med å finansiere varmestue og skibru, samt sprint-trasè, asfaltert rulleskiløype (1,9 km), sommerturløype, skileikanlegg og hus for driftsmateriell. Det er 12 delanlegg som skal bygges på Bjørgan til en totalkostnad på ca. kr. 30 mill.

Anlegget har nasjonal standard, noe som betyr at det kan arrangeres nasjonale renn både innen skiskyting og langrenn. Kommende sesong skal det arrangeres Midt Norsk i Skiskyting med over 600 løpere som har med seg like mange foreldre i tillegg til trenere. KM i langrenn med ca. 300 løpere skal også avvikles.

Siden vi nå har snøproduksjonsanlegg og kan produsere snø når det blir en lengre kuldeperiode, vil det medføre at anlegget vil bli brukt av både aktive løpere og trimmere fra kommunene rundt oss. Nærmeste anlegg med snøproduksjon er på Steinkjer. Vintersesongen blir betraktelig forlenget sammenlignet med tidligere år. I tillegg til mange trimmere, er det også treninger både i skiskyting og langrenn gjennom hele vintersesongen. På skiskyttertreningene deltar det unge både fra blant annet Snåsa, Grong, Lierne og Overhalla. Totalt antall er 40 personer. På langrennstreningene, skikarusellen og skileiken deltar barn og unge fra Grong, Høylandet og Snåsa på til sammen nærmere 90 personer. Erfaringene så langt viser at anlegget har stor betydning også for andre innbyggere enn de fra Grong og Snåsa.

For Bjørgan er skianlegget virkelig et løft med tanke på alle hytteeiere i området som nå har fått et unikt tilbud med gode muligheter for langrenn, skiskyting og alpint. Vi vet med sikkerhet at flere har kjøpt seg hytte som følge av vårt nye anlegg og som er veldig begeistret over tilbudet.

Viljen til å få et regionalt skianlegg i Namdalen er sterk – med en solid forankring i Kulturdepartementet, Grong kommune, Snåsa kommune, Nord- Trøndelag fylkeskommune, Nord- Trøndelag skikrets, Skiskytterforbundet, Namdal ski, naboklubber og hos private sponsorer har vi kommet veldig langt med arbeidet. I tillegg er det lagt ned ca 4000 dugnadstimer så lang.