Styret i SSSL

Styret i Snåsa skiskytterlag 2019-2020

  • Sanna Solbakken          Leder                   sanna_solb@hotmail.com                              92689998
  • Ingrid Bruce                 Nestleder          
  • Hans Bakken                Kasserer              hans.bakken@ntebb.no                                  46894745
  • Trine Kristin Larssen   Sekretær              trinekristin@hotmail.com                               95962651
  • Arild Skorstad              Styremedlem       arild.skorstad@ntebb.no                                  91561589
  • Svend Åge Domås       Varamedlem